Long Nhật Nhất Anh Chết Chắc Vietsub

Long Nhật Nhất Anh Chết Chắc

Xem video

Phim Long Nhật Nhất Anh Chết Chắc Tập 17 tập người lớn-19-20-21-22 Vietsub khi là 1 bộ phim truyện vườn ngôi trường, thanh xuân bắt đầu mẽ. Nên phim chủ yếu về giảng thuật. Học sanh xuất sắc đẹp Trương Tĩnh Mỹ đưa trường đến ngôi trường ĐH ưu tú bậc nhất – Bản Thừa Học Viện. Nhưng sống đến ngày nhập ngôi trường ban đầu không may gặp mặt đề xuất "Ma đầu vườn trường” - Long Nhật Nhất. Hai người trong gia đình sinh sống nơi nà một thời gian, đấu trí so dũng khí. Trong cơ hội tranh đấu cả 2 đang sanh tình yêu. Tình cảm của bọn bọn họ nghỉ ngơi Bản Thừa Học Viện vẫn khơi khơi dậy to, đồng thời cũng để mang lại mọt quan hệ nam nữ của tổ ấm dragon Nhạt Nhất trở đề xuất trở đề xuất huyền ảo rộng…Loading...
 User Online