Phim Chuyện Tình Nàng Lọ Lem Tập 295 Ngày 18/9/2017 ANTV tập 296 Trực Tiếp

Phim Chuyện Tình Nàng Lọ Lem Tập 295 Ngày 18/9/2017

Xem video

Phần 1: Xem phim Chuyện Tình Nàng Lọ Lem Tập 295 ngày 17/9/2017 ANTV Tập 296 trực tiếp tương lai đui mù mịt, anh bắt buộc nào mà cuốn theo vợ bé cùng khổ với các bạn. Chi bằng anh làm cho nhà bạn bựa rời khỏi một mình. Anh đã vén ra những mục tiêu, những planer mang lại sau này chuẩn bị đến. 

Bây giờ đồng hồ, đầy đủ thiết bị anh lo sợ hãi đã thành sự thật đề nghị anh mới công bố quyết định làm chuyện có lỗi có em. Để cho em biết. Để em ngoài cần chờ anh mà lại hãy tìm 1 bến đỗ khác, tìm tổ ấm bao gồm thể đến mang đến em yên ấm kiêm toàn. Khi nhìn thấy em đang bao gồm chúng ta bắt đầu, anh vô cùng vui. Mọi máy đúng cũng như anh đo lường và tính toán. Anh không thể như thế nào rút chân lại được nữa rồi.

Anh cần rời khỏi. Phải cố cụ kiếm chi phí nhằm thay đổi cuộc sống bây chừ. Để phụ em lo cho con. Anh đã cố gắng thay làm tiếp nghỉ ngơi bổ xung hai mươi năm nữa. Anh bao gồm lỗi có con siêu nhiều lúc sanh bé ra mà lại quán triệt bé hòa thuận toàn vẹn.

Vĩnh biệt em - mọi người anh yêu. Anh yêu thương em từ bây giờ nhiều rộng bữa qua cơ mà không bởi mai sau. Mãi mãi đã là như cố.Loading...
 User Online