Phim Thanh Vân Chí Tập 9 VTV3 Tập 10 Ngày 16/9/2017

Phim Thanh Vân Chí Tập 9

Xem video

Link Xem phim Thanh Vân Chí Tập 11 VTV3 Tập 12 Ngày 16/9/2017 trực tiếp tương lai đui mù mịt, anh tất yêu làm sao nhưng mà kéo theo hoàng hậu bé cộng khổ mang người trong gia đình. Chi bởi anh làm cho nhà bạn xấu đi ra một mình. Anh sẽ gạch ra phần nhiều tiêu điểm, đông đảo chiến lược đến sau này sắp tới. 

Bây giờ đồng hồ, đầy đủ sản phẩm anh lo sợ hãi đã thành sự thực nên anh mới công bố quyết định làm chuyện bao gồm lỗi mang em. Để đến em biết. Để em khỏi cần đợi anh cơ mà hãy chọn 1 bến đỗ không giống, tậu người thân tất cả thể mang đến mang lại em yên ấm vẹn tuyền. Khi nhìn thấy em vẫn bao gồm mọi người bắt đầu, anh vô cùng vui. Mọi thiết bị đúng cũng như anh giám sát và đo lường. Anh tất yêu như thế nào rút chân lại đc nữa rồi.

Anh yêu cầu rời khỏi. Phải thế ráng tìm chi phí nhằm thay đổi đời sống bây chừ. Để phụ em lo mang lại con. Anh sẽ nạm cầm kéo dài sinh hoạt thêm hai mươi năm nữa. Anh tất cả lỗi có con cực kỳ các Lúc sanh nhỏ ra nhưng mà quán triệt nhỏ yên ấm kiêm toàn.

Vĩnh biệt em - gia đình anh yêu. Anh yêu em từ bây giờ nhiều rộng hôm qua tuy vậy không bằng sau này. Mãi mãi sẽ khi là cũng như cố.Loading...
 User Online